אני בת עשרים וחמש.

עשרים is twenty, not eight. (שמונים is eighty)

1 Like