Ξέρεις που βρίσκεται το πρόβλημα.

English Translation

You know where the problem lies.

Again, it should be πού, not που. A lot of sentences here have this mistake, so be careful!