Που ακριβώς είναι το γραφείο σου;

English Translation

Where exactly is your office?

It should be πού, not που.