นั่นเป็นบ้านที่ใหญ่มาก

English Translation

That’s a very big house.

It is pronounced นั่นเป็นบาร์ที่ใหญ่มาก (nan pen baa thi yai maak) = it’s a huge bar