ฉันทำหนังสือเล่มโปรดของฉันหาย

English Translation

I lost my favorite book.

There should be ไป at the end of the sentence
=> ฉันทำหนังสือเล่มโปรดของฉันหายไป