Αυτη ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε αεροπλάνο.

English Translation

That was the first time I got on a plane.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε αεροπλάνο.