Ο πατέρας μου γύρισα από την Οζάκα την περασμένη εβδομάδα.

English Translation

My father came back from Osaka last week.

Τhis sentence needs to be corrected. The verb “γύρισα” should be in the third person singular form - “γύρισε”.