Ο χειμωνιάτικος καιρός κράτησε όλη μέρα.

English Translation

The north wind held on all day.

The English translation offer here is plainly wrong. “Ο χειμωνιάτικος καιρός κράτησε όλη μέρα” does equate to “The north wind held on all day”.