Κανένας από τους υποψήφιους δεν πήρες την πλειονότητα των ψήφων.

English Translation

None of the candidates got a majority of the votes.

I question the use of the second person singular form for “πήρες” in this sentence. Should it not be the third person singular form: “πήρε”???