Το σχολίο είνα γιά να μάθηση!

English Translation

School is for learning!

Sometimes AI programs just go haywire and the grammatical explanation of this sentence seems to be an example. I suspect the intention of the author of this sentence was to write “School is for learning”, however the AI grammar program has construed the word “σχολίο” to mean “comment”. For clarity, this sentence should be amended by replacing the word “σχολίο” with “σχολείο”.

English Translation

School is for learning!

The subjunctive also needs to be removed for the sentence to mean “School is for learning”. Perhaps, it should read "Το σχολείο είναι για μάθηση¨.