Κατά τη γνώμη μου είναι τα μάτια σου πολύ όμορφα.

English Translation

I think your eyes are so beautiful.

“Κατά τη γνώμη μου…”
“In my opinion…"