Δέχομαι, αλλά υπό έναν όρο.

English Translation

I accept, but only under one condition.

There’s an error in the grammatical explanation section regarding the spelling of “όρο”. The correct spelling is “όρο” instead of “ύρο”.