Σε παρακαλώ μην ξεχάσεις να στείλεις αυτό το γράμμα.

English Translation

Please remember to post this letter.

“Please don’t forget to send this letter”