טום הלך לרופא.

English Translation

Tom went to the dr

the correct trasnslation is tom went to the dr. not tom saw a dr