טוב לפגוש אותך.

Good to run/bump into you! Fancy meeting you here!