Δε θέλω σε καμιά περίπτωση να τον συναντήσω.

English Translation

I don’t want to see him at all.

“Δε θέλω” (I don’t want)
“σε καμιά περίπτωση” (under any circumstances)
“να τον συναντήσω” (to meet him)