Πεινάω σαν λύκος.

English Translation

I’m ready to eat a horse.

This is an idiom to say that someone is very hungry - ‘λύκος’ actually means ‘wolf’. Horse is ‘άλογο’.