Ο πατέρας μου αγόρασε το βιβλίο.

English Translation

Father bought me the book.

Can this also be translated as “My father bought the book”? If so, how can we know which one is meant?