Χρειάζομαι μια μικρή συμβουλή.

English Translation

I need a little advice.

Edited by native speaker on tatoeba to Χρειάζομαι λίγες συμβουλές. I suspect the sentence as written is glaringly non-idiomatic.