אני בוודאי מתקרב.

English Translation

I must be getting close.

If בוודי means “for sure” why would be the translation “I must”?