Η Αιμιλία θα διηγηθεί το βιβλίο.

English Translation

Emily will recite the book.

This sentence was added to Tatoeba by non-native speaker. Edited by native speaker to Η Αιμιλία θα απαγγείλει το βιβλίο.