Αυτό το βιβλίο περιέχει μια ποικιλία των τροφίμων και τα σημαντικά τους γεγονότα, που σχετίζονται με την υγεία.

English Translation

This book includes a variety of foods and their important facts related to health.

Originated on Tatoeba by a non-native speaker and has since been edited by a native speaker to: Αυτό το βιβλίο περιέχει μια ποικιλία από τρόφιμα και τις σημαντικές πληροφορίες τους που σχετίζονται με την υγεία.