Της Λιάν της αρέσει τα ψήγματα κοτόπουλου.

English Translation

Leanne loves chicken nuggets.

Just no. The non-native speaker on Tatoeba translated ‘nuggets’ — as in ‘a nugget of gold’ — into chicken nuggets. It has been changed on Tatoeba to Η Λιάν λατρεύει τις κοτομπουκιές, the final word being the actual term for ‘chicken nuggets’.