Εσύ θα μάθεις να μιλάς άπταιστα Πορτογαλικά!

English Translation

You’re going to speak Portuguese fluently!

Edited on Tatoeba to ‘τα πορτογαλικά’