Αυτή έχει ένα τατουάζ μιας σαύρας στον μηρό της.

English Translation

She has a tattoo of a lizard on her thigh.

Some comments on this sentence:

  1. It was added to Tatoeba by a non-native speaker. Non-native speakers often add the initial ‘Αυτή’ or ‘Αυτός’ for ‘she’ or ‘he’, and these are routinely edited and removed by native speakers. That was done in this case.
  2. The native speaker also changed ‘μιας σαύρας’ το ‘μια σαύρα’, I.e., from the genitive case to the accusative. As best I can tell from Glosbe, both these ways of saying ‘a tattoo of __’ are used, but I’m going to go with the native speaker.