Πολύς θόρυβος για το τίποτα.

English Translation

Much ado about nothing.

This phrase is used in Greek like English would use ‘a lot of fuss over nothing’. However, if you are talking about the Shakespeare play, the Greek title is “Πολύ κακό για το τίποτα”.