יש שם משהו.

English Translation

There’s something out there.

I think the pronounciation of שם is wrong