Είσαι ακόμα εδώ? Νόμιζα ότι είχες ήδη φύγει.

English Translation

Are you still here? I thought you were already gone.

The Greek has been rewritten on Tatoeba to the more idiomatic: Εδώ είσαι ακόμη; Νόμιζα πως είχες φύγει.