Υπάρχει ευτυχισμένοι και δυστυχισμένοι άνθρωποι.

[details=“English Translation”]There are happy people and unhappy people.[/details]sh

Should begin with the plural Υπάρχουν. Corrected on Tatoeba.