Αυτή θέλησε να γίνει τραγουδίστρια.

English Translation

She wanted to be a singer.

I don’t know if the Greek wording is actually incorrect, but it has been rewritten on Tatoeba by a native speaker to the more idiomatic ‘Ήθελε να γίνει τραγουδίστρια.’