Ο καθένας δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία.

English Translation

Everyone deserves a second chance.

The cloze word has been edited on Tatoeba to the correct singular form: δικαιούται