Αυτοί οι μαθητές είναι Κορέας.

English Translation

These students are Korean.

Edited on Tatoeba to Κορεάτες.