Εσείς τελειώσατε τη δουλειάς σας;

English Translation

Have you finished your work?

I think this should be ‘τη δουλειά σας’.