Μεταφέραμε το σχέδιο σε έναν καινούργιο διακομιστή.

English Translation

We moved the project to a new server.

From a suspended member on Tatoeba. The sentence has been edited by a native speaker to Μεταφέραμε το πρότζεκτ σ’ έναν καινούριο διακομιστή. I know that ‘πρότζεκτ’ doesn’t sound authentically Greek, but it is apparently used in this kind of context. ‘Σχέδιο’ just means ‘plan’, which doesn’t really work here.