תעשי כפי שצוות.

English Translation

You’ll do as you’re told.

צוות tzuveta/tzuvet: you were told, from ציוות, מצוות (piel) to tell