Επρεπε να ήμουν μαζί τους.

Πρέπει να έχει τόνο – 'Επρεπε

See Correct a sentence ASAP (4839008).