Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε βιβλίο που θέλεις.

English Translation

You may choose whichever book you like.

I think the final verb really needs to correspond to the first two; thus, Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε βιβλίο που θέλετε. I’ve asked on Tatoeba but no answer yet.