Είπα στον Τομ.

English Translation

I spoke to Tom.

Corrected on Tatoeba to Μίλησα στον Τομ.