Το σπίτι μου είναι δίπλα στο σχολείο.

My house is near the school.
To be clear, a more literal translation to greek would be …κοντά απ’το…