Αυτός ψιλοκόβει ξύλο κάθε μέρα.

English Translation

He chops wood every day.

This sentence has been corrected on Tatoeba to Κάθε μέρα κόβει ξύλα or Κόβει ξύλα κάθε μέρα. The verb ψιλοκόβει is used for chopping food, not wood.