Οι άνθρωποι κρίνονται από το χρώμα των δερμάτων τους.

English Translation

People are judged by their skin colour.

Aargh. This sentence has been corrected on Tatoeba. At the moment we have «από το χρώμα των δερμάτων τους» (‘by the color of their skins’), and the plural sounds even worse in Greek than in English. The corrected sentence is Οι άνθρωποι κρίνονται από το χρώμα του δέρματός τους.