Ο Τομ έβαλε τον φάκελο πάνω στο τραπέζι.

English Translation

Tom put the folder on the table.

φάκελο is not folder but envelope

Hi! I believe that φάκελος has a somewhat expanded meaning in Greek: in addition to ‘envelope’ it also gets translated as file, folder, dossier, etc.