Αυτός άφησε νωρίς.

Should this not clearly be “Αυτός έφυγε νωρίς.”? Αφήνω means leave but in the sense of “leave something somewhere”. Etsi den einai?

Yes, good catch. This was added to Tatoeba by someone who has since been suspended, and corrected later to έφυγε νωρίς.