Διαβάσέ το άλλη μιά φορά.

English Translation

Read it once more.

The accent on the cloze word is incorrect. It should be διάβασέ. It has been corrected on Tatoeba.