Η μπύρα αποστάζεται από βύνη.

English Translation

Beer is brewed from malt.

I am not sure about this verb being used for the brewing of beer. Αποστάζεται derives from words for ‘from’ and ‘drip’, and seems to be used exclusively for something more like the English ‘distilled’. Examples I’ve found with αποστάζεται include references to distilled water, distilled ammonia, distilled hydrocarbons, etc. I’ve seen παρασκευάζω used for beer.