Τα λουλούδια και τα δέντρα χρειάζονται καθαρό άερα και νερό.

English Translation

Flowers and trees need clean air and water.

Standard spelling would be αέρα.

1 Like