Δεν χρειαζόμαστε βίζα για να πάμε στη Γαλία.

English Translation

We don’t need a visa to go to France.

As far as I know, the cloze word is always spelled Γαλλία (two lambdas).