Δείξτε μου τα χαρτιά σου

English Translation

Show me your papers!

The cloze word should be δείξε, and has been changed on Tatoeba, except that the accent was left off. Δείξε is the second person singular imperative, to go with the second person singular σου. Alternatively, you could have δείξτε μου τα χαρτιά σας.