Τόσο πολύ θόρυβος με τραντάζει.

English Translation

So much noise rattles me.

The Greek has been corrected on Tatoeba to Τόσος πολύς θόρυβος με ταράζει. The verb τραντάζει is used more for literal shaking. Ταράζει is used for ‘rattles’ in the sense of unnerves, upsets, etc., which is what I think is meant here.