Ο Θωμάς μου υποσχέθηκε ότι θα βοήθησει.

English Translation

Tom promised me he’d help.

The Greek should be either ‘θα βοηθούσε’ or ‘θα βοηθήσει’. Technically, the first is closer to ‘would help’ and the second to ‘will help’, but both are used.

1 Like